Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

                                                                                              TSE / TSEK BELGESİ (Türk Standardları Enstitüsü)

Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (
TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile baslangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme suurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır. 
Ayrıca T.S.E tarafından verilen T.S.E.K. Belgesi (
Kalite Uygunluk Belgesi) ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri vardır. T.S.E.K Belgesi, üretilen malın henüz Türk standardı olmadığından başka ülkelerin standardlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem oluştugunda T.S.E. ’nin garantisi altında olduğunu ifade eder.

 

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

tse belgesi nedir,tse belgesi nasıl alınır,tse/tsek belgesi,tse işareti markası,tse kalite uygunluk belgesi

TSE Belgesi uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

TSE Belgesi Örneği

tse tsek nedir,tse tsek belgesi,tse belgesi örneği,tse belgesi nasıl alınır,tse işareti markası örneği

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)


Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diger ülkelerin milli standartları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TSEK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge (Noter tasdikli),

2- Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli),

3- Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde,

4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme,

5- Avans dekontu.

TSEK Belgesi Örneği

tse tsek uygunluk belgesi örnegi,tse tsek belgesi nedir,tsek belgesi nasıl alınır

Belgelendirme hizmetlerine ürün belgelendirme çalışmaları ile başlayan TSE Enstitüsü, günün şartlarının gerektirdiği uyumu sağlayarak bugün ürün ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerini halen beş ana grupta yürütmektedir.

  • Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi,
  • Ürünlerin Belgelendirilmesi,(madde, mamul, mahsul)
  • Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi,
  • Laboratuarların Belgelendirilmesi,
  • Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Belgelendirilmesi.