Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

GLOBALGAP (EUREPGAP) İYİ TARIM UYGULAMALARI


GlobalGap nedir?
GLOBALGAP (EUREPGAP) ;1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için biraraya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir.

GLOBAL GAP (EUREPGAP Avrupa Perakende Sektöründe İyi Tarım Uygulamaları Standardı, Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu’nun (EUREP: Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agriculture Practice) protokolüdür. Bu birlik Avrupa pazarının %70-80’ine sahiptir.

GLOBALGAP (EUREPGAP); hem bireysel çiftçilere hem de üretici örgütlerine (Örneğin; kooperatifler ve konsorsiyumlar) (PMO - Product Marketing Organization / Ürün Pazarlama Örgütü) uygulanmaktadır; bu sonunculardan Sistem Kalitesi dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasindaki baglantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir. GLOBALGAP(EUREPGAP) protokolu bitkinin toprağa ekiminden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar, tarımsal üretim sürecini kapsar. Gereklilikleri Organik Gıda üretimindeki gibi zor şartları içermemektedir.

Örneğin; Organik Gıda üretiminde zirai ilaç kullanımı yasak olmasına rağmen GLOBAL GAP(EUREPGAP) şartlarında ilacı etiketinde yazan uygun şartlarda kullanmak yeterlidir. Bu standart ülkemizin kolayca uyum sağlayabileceği ve ürünün pazarlamasında faydalı olacak en uygun standarttır.

Neden GlobalGap (EurepGAP)?

GlobaGap Belgesi ile; insan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntıar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği, üretim sırasında, üretimle ilgili insanları veya diğer canlıları olumsuz olarak etkilemediği, üretim sırasında, tüketicinin bulunduğu ülkenin ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarım mevzuatlarına uygun işlemler yapıldığı belgelenmiş olur.

 


GLOBALGAP(EUREPGAP), Avrupa’daki büyük perakendecilerin yas meyve-sebze, süs bitkileri, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği ürünleri, su ürünleri üretimi ithalatında aradığı sertifikadır.

  • GLOBALGAP(EUREPGAP) Sertifikası alan çiftçiler, üretici birlikleri, kurum ve kuruluslar, ürettikleri tarıim ürünlerinin ihracat yaptıkları ülke pazarlarında öncelikli olmalarını sağlarlar. (IGEME verilerine göre yıllık yaş meyve sebze üretimimizin yalnızca %5 – 6’sı ihracata dönüşebilmektedir.)
  • GLOBALGAP(EUREPGAP), güvenli tarım ve gıda ile ilgili metotların ve teknolojilerin devamlı gelişmesini desteklemektedir.
  • GLOBALGAP(EUREPGAP), üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini arttırır.
  • GLOBALGAP(EUREPGAP) sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözlesmesel baz sağlar.
  • GLOBALGAP(EUREPGAP) sertifikalı ürün iç pazarda da öncelikli olarak tercih edilecektir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) Belgelendirmesi için İzlenecek yol
1. Üretici veya Üretici Grubu DAS Sertifikasyonla iletişime geçer.
2. DAS Sertifikasyon basvuru formu gönderir.
3. İlgili kişi başvuru formunu doldurur ve DAS Sertifikasyon Ltd.'ye gönderir.
4. DAS Sertifikasyon fiyatlandırmayı da içeren bir teklif / sözleşmeyi, ve " GLOBALGAP(EUREPGAP) sertifikasyonunda izlenecek yol" formunu, gönderir.
5. Teklif kabul edilir ve imzalanırsa DAS tarafından müşteriye GLOBALGAP(EUREPGAP) Kayıt formu ve GLOBALGAP(EUREPGAP)Alt-Lisans Sözleşmesi gönderilir.
6. Sunulan ücretin yarısı, imzalanmış alt lisans sözleşmesi ve kayıt formu belirlenen denetim / kontrol tarihinden önce DAS Sertifikasyon Ltd.'ye gönderilir.
7. DAS Sertifikasyon GLOBALGAP(EUREPGAP) kayıt numarasını üreticiye ve GLOBALGAP(EUREPGAP) Sekreteryasi'na bildirir ve GLOBALGAP(EUREPGAP) kayıt (tescil) ücretini GLOBALGAP(EUREPGAP) Sekreteryasına öder.
8. Belgelendirme denetimi gerçeklesmeden önce, üretici/üretici grubu GLOBALGAP(EUREPGAP) kontrol noktaları soru listesini kullanarak kendi iç denetimini gerçekleştirir ve gerekliyse uygun düzeltici önleyici faaliyetler baslatilarak denetim / kontrol'e hazır olunur.
9. Denetim / Kontrol planlanır.
10. GLOBALGAP(EUREPGAP) Kontrol Noktalari ve Uygunluk Kriterlerine Göre GLOBALGAP(EUREPGAP) Onaylı Denetçi / Kontrolör tarafindan Denetim / Kontrol gerçekleştirilir.
11. Eğer düzeltici faaliyet gerekli görüldüyse, sertifika yayınlanana kadar üretici veya üretici grubunun düzeltici faaliyetleri tamamlaması beklenir.
12. Düzeltici faaliyetler tamamlanir ve DAS Sertifikasyon Ltd.'ye kapatildigina dair kanıt (fatura, belge,fotograf vs.) gönderilir. DAS Sertifikasyon kanıtları yeterli bulmaz veya şüpheli görürse doğrulama denetimi gerçekleştirir.
13. Ücretin kalan % 50'si, konaklama ve yol ücretlerini içeren fatura hazırlanır ve gönderilir.
14. Ücret tahsis edilir.
15. DAS Sertifikasyon Ltd. sertifikayı üretici / üretici grubu'na gönderir ve GLOBALGAP(EUREPGAP) Sekretaryası 'na belgelendirme sonucunu bildirir.