Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

OHSAS 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001’in amacı; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

OHSAS 18001’in Yararları

 • Karlılığı arttırmak,
 • Kaza maliyetini düşürmek,
 • Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak,
 • Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak,
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
 • Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek,
 • Motivasyon ve katılımı sağlamak,
 • Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak,
 • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır,
 • ISO 9001 ve ISO 14001’e entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarrufu sağlar.
 

Eğitimin Amacı:

OHSAS 18001 standardının tanıtılması, Sağlık ve Güvenlik Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması. Eğitim, OHSAS 18001 standardının tanıtımı ve politika, amaç, hedef, yönetim programları ve risk değerlendirmesini (özellikle, tehlikenin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili yöntem) içermektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı ile zenginleştirilmiştir.

Eğitimin İçeriği :

 • OHSAS 18001'in Gelişim,
 • OHSAS 18001 'in Avantajları,
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları,
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,
 • Örnek Risk Değerlendirmesi,
 • OHSAS 18001'in Gereklilikleri.

Eğitimin Süresi: 2 gün

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Katılımcılara ISO 18001 standardın gerekililikleri hakkında bilgi vermek ve bu sistemi kurmuş firmalar için tetkikçi yetiştirmek.

 

Eğitimin İçeriği :

 • OHSAS 18001'in Gelişimi,
 • OHSAS 18001 'in Avantajları,
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları,
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,
 • Örnek Risk Değerlendirmesi,
 • OHSAS 18001'in Gereklilikleri,
 • Tetkik nedir? Tetkikçi kimdir? Tetkikin amacı nedir?,
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler,
 • Tetkik türleri, tetkikin aşamaları,
 • Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı,
 • Uygulama: Ekiplerin kurulması ve önceden dağıtılan örnek olaylar üzerine üretilen senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması,
 • İç Tetkikçi Sınavı ve Değerlendirme.
Eğitimin Süresi: 2 gün

E-mail:
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir