Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Çevre Bakanlığı Mevzuatları ve ISO 14001 standardına göre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekli geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin kazanılması,Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:
 • Uluslararası Çevre Kanunları, Bölgesel ve Yerel Mevzuat,
 • Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler, Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi, ÇYS Standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı,
 • Tehlikeli Maddelerin Kontrol Edilmesi ve Ekolojik İşaretlemeyi İçeren Çevre Mevzuatı,
 • Önemli Çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerin belirlenmesi,
 • İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması,
 • Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim,
 • Programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar,
 • Belgelendirme Sürecinin Anlatımı.
Katılımcılar:
 

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları


Eğitimin Süresi:
2 gün


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

 
Eğitim Amacı:

Kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Çevre Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • TS-EN ISO 19001 Standardının Tanıtımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkiğin Faydaları
 • Tetkiğin Yönetimi
 • Tetkiğin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkiğin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar
 • Sınav ve Değerlendirme

Katılımcılar: Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları.


Eğitimin Süresi:
2 gün


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Kayıtlı)

Eğitimin Amacı:
ISO 14001:2015 Standardına uygun Çevre Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde yapabilecek denetçiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi,
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
 • Kalite Yönetim Prensipleri,
 • ISO 14001' in Analizi,
 • Çevre etki değerlendirme analizleri,
 • Sistem Dokümantasyon Şartları,
 • Kalite El Kitabı Çalışması,
 • Kalite Sistem Denetim Hazırlığı,
 • Hazırlık ve Planlama,
 • Doküman Gözden Geçirme,
 • Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi,
 • Denetim Planlama Çalışması,
 • Soru Listesi Çalışması,
 • Denetçinin Rolü Ve Sorumlulukları,
 • ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi,
 • Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması,
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması,
 • Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi ve Tavsiyeler,
 • Sınav.

Katılımcılar: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi / Baş denetçi olmak isteyenler, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini denetlemek isteyenler.

Eğitim Süresi: 4 gün – Toplam 40 saat

E-mail:
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir