Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*


                                                                                 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ                                                                                                                                                                                               

ISO 9000 standardı temel hedefi kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine kurulmuş olan ISO 9001:2015Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

Katılımcılar, kalite standardlarının genel olarak endüstride ve hizmet sektörlerinde nasıl uygulandığını, kendi şirketlerinde neler yapmaları gerektiğini anlayacaklardır. Müşteri sadakati sağlamanın ve yeni müşteriler çekmenin en iyi yolu Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamaktır.

Müşteri tatminini izlemek, dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak, süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede ölçülebilir, kalite hedefleri belirlenmesini ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını sağlamak standardın temel özellikleridir.

En önemlisi ise tüm ürün kategorileri, tüm sektörler ve her büyüklükte kuruluşa uygulanabilirliktir. Dolayısıyla hizmet sektörü tarafından daha kolay uygulanabilecektir.

 

 

Eğitimin Amacı:

Katılımcılara ISO9001:2015Kalite Yönetim Sistemi standardını uygulama örnekleri vererek tanıtmaktır.

 • Kalitenin Tarihçesi,

 • Kalite Tanımları,

 • Rekabet ve Kalite İlişkisi,

 • ISO 9000 standartları tarihçe ve genel bilgi,

 • ISO 9001 kalite sistem standardı şartları,

 • Türkiye’de ve dünyada belgelendirme,

 • Kalite sistemi nasıl kurulur ? Sistem kurarken dikkat edilecek hususlar,

 • ISO 9001:2015Kalite Yönetim Sistemi standardı maddelerinin uygulama örnekleriyle açıklanması.

Katılımcılar:

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini geliştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar.


Eğitimin Süresi: 2 Gün

ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi (İç Tetkikçi) Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO 9001:2008
Standardına göre faaliyet gösteren firmaların Kalite Sistem İç denetimlerini etkin bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde yapabilecek iç denetçilerini yetiştirmek.


Eğitimin İçeriği:
 • ISO 9001:2015 Standart maddelerinin bir akış şeması üzerinde görsel anlatımı,
 • Tetkik nedir? Tetkikçi kimdir? Tetkikin amacı nedir?,
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler,
 • Tetkik türleri,
 • Tetkikin aşamaları,
 • Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı,
 • Uygulama : Ekiplerin kurulması. Önceden dağıtılan örnek olaylar üzerine yaratılan senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması,
 • Sınav ve değerlendirme.

Katılımcı Özellikleri:

Kuruluşların yönetici ve kuruluş içi denetim gerçekleştirmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecek ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilen çalışanlar.


Eğitim Süresi: 2 gün

ISO 9001:2015 IRCA Kayıtlı Baş Denetçi (Baş Tetkikçi) Eğitimi
 

Eğitimin Amacı:

ISO9001:2015 Standardına göre faaliyet gösteren firmaların Kalite Sistem denetimlerini etkin bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde yapabilecek denetçiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Kalite Kavramı ve Kaliteli Yönetim Sistemi,
 • Bir Denetimin Planlanması,
 • Kalite El Kitabının Gerekçesi,
 • Kontrol Listelerinin Rolü,
 • Açış Toplantısının Organize Edilmesi,
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi,
 • Kapanış Toplantısının Organize Edilmesi,
 • Uygunsuzlukların Kaydedilmesi,
 • Denetimin Raporlanması,
 • Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi,
 • Denetimin Devamlılığı İlkesi,
 • Baş Denetçi Sınavı ve Değerlendirmesi.  

Katılımcılar:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi / Baş denetçi olmak isteyen,
Şirketlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar,
Şirketlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni denetlemek isteyenler. 

Eğitim süresi: 4 gün - Toplam 40 saat


E-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir