Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

FSC – CoC : ORMAN YÖNETİM KONSEYİ KORUMA ZİNCİRİ SERTİFİKASI

Orman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur.2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan fazla orman alanı FSC standartlarına uygunluğu nedeni ile sertifikalandırılmış.
Ürün üzerinde bulunan FSC etiketi, tüketicinin kağıt ürünü veya kereste alırken tercih yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur. FSC etiketli ürünü seçmenin neden farklılık yaratacağını açıklarsak:

FSC,

1) Dünya çevresindeki doğal ormanların ve diğer habitatların değişimini engeller,
2) Dünya çevresinde tehlike seviyesi çok yüksek böcek ilaçlarının kullanımını engeller,
3) Genetik olarak değiştirilmiş edilmiş ağaçların yetiştirilmesini engeller,
4) Dünya çevresindeki yerli halkın haklarına saygı duyar,
5) Yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygunluğunu kontrol eder.

Giderek artan çevre bilinci ile birlikte bir çok kuruluş, kullanmış olduğu hammadde ve yarı mamulleri iyi yönetilmiş ormanlardan sağlanmasını talep etmektedir. Bu konudaki güvence ise akredite edilmiş uluslararası belgelendirme firmaları tarafından verilmektedir.

FSC sertifika çeşitlerinden bir tanesi Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Sertifikasıdır (FSC-Chain of Custody Certification). Koruma Zinciri Sertifikası, ürünün ormandan başlayarak üretim, dönüşüm ve dağıtım proseslerini içererek tüketiciye kadar ulaştığı kesiksiz yolu ifade eder. Tüketici yönünden baktığımızda FSC, ürünün orijini hakkında bilgi sağlarken FSC-CoC da doğru ürünün doğru yollardan teslimini garanti altına alır. FSC-CoC sertifikası, ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular.
Fsc coc orman  yönetim konseyi sertifikası,fsc sertifikası,fsc coc nedir,fsc  belgesi,fsc sertifikası nasıl alınır

Daha net ifade etmek gerekirse; örneğin etiket üreten bir matbaanın, etiketi oluşturduğu kağıdın üretiminde kullanılan hammaddenin iyi yönetilmiş bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla oluşturulan etiketin gerek üretim aşamalarında gerekse depolama ve sevkıyat aşamalarında karışmasını engelleyici bir sistemin olması anlamındadır.

Ürün ve hammadde üzerindeki FSC logosu ve kayıt numaraları bu sistemin uygulandığının görsel ifadesidir.
FSC-CoC kapsamında tahta, kereste ve türevleri gibi ürünlerin yanısıra kağıt ve kağıt bazlı ürünler (gazete, dergi, mukavva koli, kağıt ambalajlar vb.), her türlü mobilya, müzik enstrümanları, tahta oyuncaklar, tahtadan yapılmış kalem gibi daha bir çok ürün sertifikalandırılır.
İster ahşap, ister kağıt her türlü odun kaynaklı ürün üzerinde görülen FSC-CoC damgası, o ürünün elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir biçimde yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir kurul tarafından onaylandığının işaretidir

FSC-CoC KURMA AŞAMALARI

1 - Mevcut Durumun Tespiti
Genellikle her kuruluşta formal/ yarı formal / informal işleyen bir çalışma sistemi vardır. Bu mevcut sistemi tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıç olacaktır.

2- Kritik Kontrol Noktalarını Belirlemek
CoC yönetim sistemini uygulamak isteyen bir organizasyonun ilk yapması gereken bütün kritik kontrol noktaların öncelikle tespit etmektir. KKO, belgeli ürünlerle belgeli olmayan ürünlerin birbirine karışma risklerinin olduğu noktalardır. Bütün bu noktalar kontrol altına alınarak karışımın olmayacağı garanti edilmelidir. KKO genellikle aşağıdaki hususlarda oluşabilir:
• Ham madde satın alımında
• Mal kabul (girdi alım kısmı)
• Üretim kontrolü
• Bitmiş nihai ürün stoklarında
• Satış kısmında
Kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını yapmak, uygun dokümantasyon yapısını oluşturmak ve personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak gerekmektedir.

2 - FSC Sisteminin Planlanması, Dokümantasyonun Oluşturulması
Bu sistemin faaliyetlerini organize edecek bir Temsilsinin atanması ve FSC gerekliliklerine göre yapılacak işlemlerin adımlarının belirlenmesi yapılır. Gerekli dokümantasyonun hazırlanması sağlanır.
Dokümantasyon
Dokümantasyon CoC sisteminin en temel parçalarından biridir.
• Satın alma, taşıma, depolama, fiş, fatura, makbuz gibi belgeli ürünlere ait olan bütün kayıtların tutulması. Firmanın geriye dönük min. 1 yıllık bir çalışma yaparak satın aldığı ve üretiminde kullandığı tüm orman ve türevi ürünlerinin kayıtlarına ulaşması ve saklaması.
Tanımlanmış tüm kritik kontrol süreçlerinin uygulamasını tarif eden dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.
Giren malların hangi kaynaktan ve ne miktarlarda geldiğini gösteren ve hangi miktarlarda ve sayıda mamulün üretildiğini gösteren tam ve doğru üretim kayıtları tutulması ve saklanması gerekmektedir.

3 – Eğitim
FSC sistemi öncelikle FSC’li ürünlerle çalışacak kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara ,uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

CoC yönetim sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için sorumlu ve yetkilendirilmiş bir yönetim temsilcisinin tanımlanmış olması gerekmektedir.
Bütün çalışanların CoC sistemi içerisindeki sorumluluklarının bilincinde olması gerekmektedir. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm eğitimleri almış olmaları gerekir.
Mevcut eğitim ve personel bilgilerinin ve tecrübelerinin yer aldığı kayıtları oluşturulmalı, ilgili operasyonlarda kalifiye elemanlarını çalıştığı personel kayıtlar ve verilen eğitimlerle gösterilebilmeli ve ilave eğitim ihtiyacı belli bir periyot dahilinde tespit edilmeli.

4 – FSC Ürün Tanımlama
Belgeli ve belgeli olmayan ürünlerin birbirlerine karışmasını önlemenin en kolay yollarında biri ürünün net olarak kimliğinin tespit edilmesi ve tanımlanmasıdır.
Belgeli ormandan/kaynaktan gelen ürünlerin net olarak tanımlanmalı ve bununlar ilgili metodu gösteren ve kontrol eden bir prosedür oluşturarak.
Belgeli bir kaynaktan gelen bitmiş veya halen üretilmekte olan ürünleri izlemek için özel bir izleme/kodlama sistemi oluşturarak.
Üretim akışı esnasından belgeli olan veya olmayan ürünler üretim bandın fiziksel bir yola veya zamanında ayrıştırarak.

5 – Raporlamalar
Üst yönetim ve diğer yöneticiler FSC gerekliliklerine uygun raporlamaları sağlar ve üçüncü taraf denetçiler için bu raporlamaları hazır tutar.