Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

ISO 9001:2015 Nedir?


ISO 9001 Serisi küçük, orta ya da büyük ölçekli herhangi bir işletme için uygulanabilecek kalite güvence standartlarını ortaya koymakta olup, mevcut herhangi bir sistem için kullanılabilir ve işletmenin iç maliyetlerini azaltmasına, etkinliğini, verimliliğini artırmasına katkıda bulunur ve toplam kalite ve kalitenin sürekli iyileştirilmesi yönünde bir aşamadır. ISO 9000 serisi ürün standartlarını içermemektedir. ISO 9001 serisindeki her bir doküman farklı başvurular için bir kalite modelini tanımlamaktadır.

ISO 9001 Standartlarına dayalı olarak Kalite Sistemi tesis eden kuruluşlar açısından, yönetim sistemlerinin yeni bir kavram olması nedeniyle, 1987 yılından 1994 yılına kadar standartlarda revizyon yapılmamıştır. 1994 yılında yapılan revizyon, ufak tefek değişiklikleri içeren bir revizyondur ve ISO 1994’ün yayınlandığı andan itibaren uygulamada bazı şartları tam anlamıyla karşılamadığı görülmüştür. Ancak 2000 yılının Aralık ayında yapılan revizyon, kalite alanındaki gelişmelerle ISO 9001 uygulamasından edinilen tecrübelerin göz önüne alındığı köklü değişimleri içermektedir. Bu revizyon öncesi dünya çapında 1120 kurum ve kuruluşu kapsayan bir anket yapılmıştır. Yeni standardılar genel bir yapıda oluşturularak kamu ve özel sektörde küçük, orta, büyük ölçekli kuruluşlar ile sanayi, hizmet, yazılım ve diğer alanlar dahil tüm sektör kullanımlarına eşit şekilde uygulanabilir olması benimsenmiştir.

- ISO 9000 standardı ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000 ve ISO 19011:2000 olarak birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan dört temel standarttan oluşmaktadır.

- ISO 9000:2000: ISO 9000, ana standartlara giriş niteliğini taşımakta olup, kalite yönetim sistem serisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. İçerdiği temel bilgiler ve terminoloji açıklamaları sayesinde, diğer üç standardın daha iyi anlaşılıp, kullanılabilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

- ISO 9001:2000: ISO 9001 bir kuruluşun, müşterinin ihtiyaçlarıyla mevzuat gereklerini karşılamak yoluyla müşteri memnuniyetini arttırabilmesi için kalite yönetim sisteminde ne gibi şartları sağlaması gerektiğini ortaya koymaktadır.

- ISO 9004:2000: ISO 9004
kalite yönetim sistemlerini mükemmelliğe ulaştırmada araç olarak kullanılabilecek genel bir dokümandır.
 

- ISO 19011:2000: Kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ilgilidir ve tetkik kılavuzu niteliğindedir. Taslak aşamasındadır.

ISO 9000’e uygunluğun dış pazarlarda başarı için önemli olduğunun keşfedilmesiyle birlikte, son yıllarda ISO 9000 serisinin önemi daha da artmıştır.

ISO 9001:2015 Nedir?: ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2015 versiyonu).

Tüm dünyada, müşterilerin kalite bilinci daha da güçlenmekte ve müşteriler standartalara uygun ürünler talep etmektedirler.

ISO 9001 belgesi her ihraç edilen ürün için istenen bir belge değildir. Bu belgenin istenmesi durumunda, ihracatçı bu belgeyi edinmesinin faydalarını, maliyetini vb. belirlemeli ve bu doğrultuda belge alıp almamaya karar vermelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

Bir firmanın şirketin kurumun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini gördüğümüz zaman bu firmanın ürettiği ürün veya hizmetin kaliteli olduğu anlamına gelmemelidir. Bunu biraz açmak gerekirse aslında kalitelidir fakat bizim kalite anlayışımıza ne kadar uymaktadır bunun için kalitenin tanımı yapmak gerekir.

Kalite ürün veya hizmetin müşteri şartları ile ne derecede uyuştuğunu gösterir. Yani müşteri ürünü veya hizmeti istediği şartlarda alabiliyor mu ne derece karşılanıyor. Örnek verecek olursak benim X kadar param var ve Honda markalı araç istiyorum ama X kadar paramla aracımın klimalı olmasını air bag nin olmasını ve en fazla 5 yaşında olmasını istiyorum. İşte bu istekler müşterinin kalite kriterleridir ve kurumdan veya firmadan bu şartları karşılamasını ister. X kadar para ile uçak helikopter veya honda dan daha pahalı bir araç istenmez o müşteri için kalite honda aracındaki özelliklerdir. Buda şu ifadeyi karşımıza çıkarmaktadır herkesin kalite ölçütü farklıdır ve kalite lüksü veya pahalı olanı göstermez. Bunun içindir ki firmalar şirketler veya kuruluşlar hitap ettiği müşteri kitlesini iyi seçmeli ve müşteri kitlesinin istek ve beklentilerine cevap verebilmelidir.

O zaman ISO 9001:2015 kalite belgesi gördüğümüz zaman bu firmanın ürünleri veya hizmetleri o ürünü veya hizmeti kullananları memnun edicidir ve memnun etmek için sürekli iyileştirme yapmaktadır diyebiliriz. Peki ISO 9001 belgesi direk olarak ürünle veya hizmetle alakalı değilse nedir? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bir firmanın şirketin kurum veya kuruluşun sisteminin kaliteli olduğunu gösteren bir belgedir. Sistemden kasıt şirketin satınalmasından tutun satış pazarlamasının insan kaynaklarının ürün hizmet planlamasının müşteri ile iletişiminin kalite kontrolünün uygunsuzluklar ve hatalar karşısızındaki davranışları müşteri şikayetlerindeki davranışları ve olayı çözümlemeleri, müşterilerinin bu gün veya gelecekteki ihtiyaçları için yaptıkları çalışmaları, kendi iç denetimleri vb bir çok aksiyonunu kaliteli yapmaları anlamına gelir.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almak istiyorum. O zaman şu soruyu soralım kendimize biz belge mi almak istiyoruz? sistem mi kurmak istiyoruz?

Belge almak istiyorsak yüzlerce belge satan firma bulabiliriz bastır parayı al kağıt parçasını ama amaç belge almanın yanı sıra sistem kurmak ise o zaman aşağıdaki süreci izlememiz gerekmektedir.

ISO 9001 belgesini alma sürecini anlatmadan önce şu kavram kargaşasını ortadan kaldırmak gerekir. ISO 9000 belgesi nedir? ISO 9001 belgesi nedir? ISO 9002, ISO 9003 vb kalite belgeleri nedir? onu açıklayalım.Aslında sadece belge olarak ISO 9001 kalite belgesi vardır, diğer ISO belgeleri diye yazdığımız belgeler yoktur. ISO 9001 alabilmemiz için ISO 9001 standardı vardır ve sistem bu standarda göre kurulur ve bu standarda göre denetlenir. ISO 9000 standardı vardır ve bu standart ISO 9001 deki tanımlamaları ve terimleri tarif eder, birde ISO 9004 standardı vardır ve bu stanadart ISO 9001 standardına göre sistem kuran firmalar şirketler ve kurumlara performanslarını nasıl iyileştireceklerini anlatır. Bu üç standart yani ıso 9000, ıso 9001, ıso 9004 stanadartlarının tamamına ISO 9000 stanadartlar serisi denir ve piyasada o yüzden ISO 9000 belgesi denmektedir.

Doğrusu ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesidir ve ISO 9000 belgesi yanlış bir kavramdır. ISO 9002 ISO 9003 ise eski 1994 versiyonunda olan belgelerdir. Eski ISO 9000 standartlar serisine göre tasarım yapan firmalar, şirketler veya kurumlar ISO 9001 standardına göre sistem kurarlardı ve aldıkları belge ISO
9001 idi tasarım faaliyetleri olmayan firmalar veya şirketler ISO 9002 alırlardı ve servis sonrası hizmet veren şirketler ise ISO 9003 alırdı 2001 yılında yapılan revizyonla artık bütün firmalar ISO 9001 kalite belgesi almak zorunda kaldı çünkü artık hariç tutma diye bir madde getirildi ve tasarımı olmayanlar veya sektörel olarak bazı maddeleri hariç bırakanlar o madde ile ilgili uygulamalarını hariç bırakabileceklerdi. Bu yüzden artık bütün firmalar ISO 9001 belgesi alıyorlar.


Belge almak deyimi yerine sistem kurmak ve belge almak desek daha iyi olur çünkü ISO 9001 standardının bize getirdiği bazı uygulamalar ve yaptırımlar vardır ve bunun için ISO 9001 Standardı yayınlanmıştır.